O NÁS

Prevádzku nájdete na Zimnej ulici oproti Spišskému divadlu od roku 2017. Zameriavame sa na domáce Burgre a Steaky,
ktoré pripravujeme z kvalitnej hovädziny a žemlí, ktoré si pečieme podľa vlastného receptu.

„Burgre držia vďaka čarovnej drevenej paličke.“

Stavili sme na kvalitu a výnimočnosť chuti, lásku k jedlu, skvelý pracovný kolektív
a celé to dopĺňa náš jedinečný interiér.

Naše Burgre ste mali možnosť ochutnať mimo reštaurácie aj na rôznych akciách,
festivaloch v Novejši, ako sú Živé sochy či Spišské trhy.

V priestoroch reštaurácie si máte možnosť vychutnať aj druhú kuchyňu, ktorú sme priniesli do Spišskej Novej Vsi – Japonskú,
a čerstvo pripravované Sushi, polievku Tom Kha či iné.

 

About us

You can find Burger a Pivo on Zimna Street opposite the Theater since 2017. We focus on homemade burgers and steaks
that we prepare from high-quality beef and buns that we bake according to our own recipe.

„They hold the burgers thanks to a magic wooden mallet.“

We bet on quality and exceptional taste, love for food, great work team and all of this complements our unique interior.
You had the opportunity to taste our burgers at various events, festivals in Novajša, such as Living Sculptures or Spišské trhy.

In the restaurant, you can also enjoy the second cuisine that we brought to Spišská Nová Ves – Japanese,
and freshly prepared Sushi, Tom Kha soup and others.

Ľubomír Leskovjanský a Michal Cvengroš